Επιλογή Σελίδας

Δωρεές

Τα έξοδα διάσωσης και προετοιμασίας ενός υγιούς ζώου για υιοθεσία για διάστημα δύο μηνών ανέρχονται περίπου σε 200 ευρώ, και αντιστοιχούν στον εμβολιασμό, την αντιπαρασιτική θεραπεία, τη στείρωση, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (τσιπ), αλλά και τα έξοδα διατροφής και άμμου υγιεινής για το αντίστοιχο διάστημα.

Το κόστος αυτό αυξάνεται κατακόρυφα, αν το ζώο πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, χρειάζεται θεραπεία αλλά και στην περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο η φιλοξενία του χρειάζεται να παραταθεί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ζώων που λόγω των κινδύνων του δρόμου ή εξ αιτίας της εχθρότητας ανθρώπων έχουν αναπτύξει φοβική συμπεριφορά.

Το να ανταποκριθούμε σε αυτά τα έξοδα είναι για την ομάδα μας ένας διαρκής αγώνας και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, καθώς δεν λαμβάνουμε κανενός είδους επιχορήγηση από οποιονδήποτε κρατικό ή άλλον φορέα, πέρα από τις δωρεές των φίλων και μελών μας.

Μπορείτε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, κάνοντας μία δωρεά στο σωματείο μας ή ακόμα και επιλέγοντας ένα από τα Αριστογατάκια μας ως ανάδοχος, συμβάλλοντας στα έξοδα της διάσωσης και υιοθεσίας του.