Επιλογή Σελίδας

Οι νόμοι υπ΄αριθμ. 4039/2012 και 4235/2014 ορίζουν με σαφήνεια ποιες είναι οι υποχρεώσεις της πολιτείας, όσον αφορά στην προστασία των αδέσποτων ζώων.

Η πολιτεία έχει μεταθέσει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στους Δήμους, χωρίς όμως να τους  δεσμεύει, ως προς την εφαρμογή του. Η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν διαθέτει τις απαραίτητες δομές φροντίδας και περίθαλψης, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά και ουσιαστικά ανεφάρμοστη η τήρηση του νόμου.

Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει τον ρόλο των οργανωμένων σωματείων αλλά και των πολιτών, στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους φιλόζωους πολίτες να φροντίζουν αδέσποτα ζώα.

Πιστεύουμε, ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το νομικό πλαίσιο είναι ακόμα ανεπαρκές ως προς την εφαρμογή του και το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συνεχώς διογκώνεται, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων, χωρίς τη συνδρομή των φιλόζωων πολιτών.  Η ομάδα μας σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές φροντίζει αδέσποτα γατάκια σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής, μέσα από δράσεις σίτισης, στείρωσης και περίθαλψης, ενώ παράλληλα οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού.